ศูนย์กายภาพและศูนย์ผิวหนังสัตว์เลี้ยง

 

 

 

        ศูนย์กายภาพและโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง ทางเลือกใหม่ ในการักษาพยาบาลในกลุ่มสัตว์ที่มีปัญหาโรคกระดูก และข้อหรือสัตว์ป่วยที่มีปัญหาด้านการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไข รวมทั้งในรายที่เจ้าของต้องการ เสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยง (Pet Fitness) ด้วยวิธีการการออกกำลังกายและลดน้ำหนักและสปาสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อดูแลสุขภาพผิวหนังและร่างกายแบบองค์รวม เป็นการปฏิบัติบำรุง สภาพผิวหนังและเส้นขนของสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหา ให้กลับมามีสุขภาพที่ดี ที่ใช้การบำบัดโดยการขัด ถู นวด อบตามหลักวิชาการเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมี สุขภาพองค์รวมที่มีความสุข ภายใต้การควบคุมดูแลของนายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Vet Technician ที่มีประสบการณ์สูง 

 

 

 

 

Visitors: 60,021