Ultrasound Therapy

Ultrasound Therapy

เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในเนื้อเยื้อ ที่เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบ ซึ่งจะเกิดความร้อนในระดับลึก ทำให้เส้นเลือดขยายตัว และนำเซลล์ใหม่ๆ เข้ามาบริเวณบาดเจ็บ และเกิดความผ่อนคลายของเนื้อเยื้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมุ่งหวังเพื่อลดการอักเสบและอาการปวด บริเวณรอยโรคที่เป็น

 

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง

โทร (02)934-4316

  FACEBOOK PRSC FACEBOOK 

 

 

Visitors: 82,417