Electrical Stimulator

Electrical Stimulator

การนวดกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เป็นการใช้เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดการอักเสบ ลดปวด และกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ

Interferential Stimulator (IF)P

เพื่อลดการอักเสบของกระดูกและกล้ามเนื้อ , ลดปวด

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS)

เพื่อลดการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน

Electromuscular  Stimulator

เพื่อกระตุ้นบริหารกล้ามเนื้อที่ฝ่อลีบให้มีขนาดใกล้เคียงปกติ และสามารถกลับมาใช้งานได้

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง

โทร (02)934-4316 

โทรศัพท์มือถือ 081-104-3344

   FACEBOOK PRSC FACEBOOK

 

 

 

 

Visitors: 82,417