Therapeutic Exercise

 

เป็นการออกกำลังกายโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้การทำงาน

ของข้อต่อกระดูกกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด 

และเพื่อเสริมสร้างกำลังของขาหน้าและขาหลัง โดยใช้การ

ยืดเหยียดและอุปกรณ์ช่วย เช่น

 

 

 
 

 

Gym Ball

1. ช่วยฝึกการทรงตัวของร่างกาย

2. ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของอวัยวะต่างๆของร่างกาย

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของระบบประสาท

4. สามารถใช้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เฉพาะส่วนได้    เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวกล้าม    เนื้อขาหน้าและขา  หลัง เป็นต้น

5. ลดอันตรายที่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บในการบริหารปกติ

 

  Balance Cushion 

1.  เพื่อความสมดุลที่ดีขึ้นของกล้ามเนื้อ

2.  ฝึกลงน้ำหนักขา  หรือเพื่อเพิ่ม (กระตุ้น) ความรู้สึก         ของหน้าขา และฝ่าเท้า

3.  ฝึกความแข็งแรงและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Board

การออกกำลังกายด้วย Balance board นั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อต่อและขาข้างที่มีปัญหาให้ดีขึ้น  กระตุ้นให้สุนัขใช้ขาข้างนั้นๆได้เร็วขึ้น ฝึกการลงน้ำหนักขาภายหลังการผ่าตัด เหมาะกับสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดข้อต่อและกระดูก รวมไปถึงสุนัขที่มีปัญหาการใช้ขาจากปัญหาทางระบบประสาท โดยสุนัขที่จะเริ่มออกกำลังกายกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นั้นต้องได้รับการแก้ไขหรือจัดการกับความเจ็บปวดมาแล้ว และควรจะระวังในรายที่ยังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของขาข้างนั้นๆอยู่

 
 

Cavaletti Land 

การออกกำลังกายโดยการเดินข้ามสิ่งกีดขวาง

 

การออกกำลังกายโดยการเดินข้ามสิ่งกีดขวางนั้นจะเป็นการฝึกกระตุ้นให้ข้อต่อส่วนต่างๆของสุนัขมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อต่อและกล้ามเนื้อของขา เหมาะกับสุนัขที่มีปัญหาการถูกจำกัดการใช้ขามานาน (เช่น การใส่เฝือก) หรือ ภายหลังที่สุนัขเข้ารับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์  แต่ควรระวังในรายที่ยังมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอยู่ และนอกจากนี้ การออกกำลังกายโดยการเดินข้ามสิ่งกีดขวาง ยังเป็นการฝึกการประสานงานกันระหว่างการมองเห็นและกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวัง :  น้องหมาที่มีปัญหาข้อสะโพก หรือ เป็นสายพันธุ์ที่อาจเสี่ยงต่อโรคสะโพกเสื่อม หรือน้องหมาที่ลำตัวยาว อย่าง คอร์กี้ กับ ดัชชุน ควรระวังมากเป็นพิเศษค่ะ  

 

 Land Treadmill  

1.  เพื่อเสริมสร้างกำลังของขาหน้าและขาหลัง

2. ช่วยบริหารร่างกายโดยเฉพาะ หัวเข่า ขา

3. สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ ปอด และระบบหมุนเวียนของเลือด

   
   

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง

โทร (02)934-4316 

โทรศัพท์มือถือ 081-104-3344

   FACEBOOK PRSC FACEBOOK

Visitors: 82,417