Pet Swimming Pool

 

Swimming Pool การออกกำลังกาย ด้วยการว่ายน้ำ  

ข้อดีของการว่ายน้ำ แรงลอยตัว คือคุณสมบัติของน้ำอย่างหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อการออกกำลังกายในสุนัขมาก เนื่องจากแรงลอยตัวจะทำให้สุนัขที่ออกกำลังกายในน้ำต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองน้อยกว่า 10% ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกให้กับข้อต่อได้อย่างมากในขณะที่ออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การว่ายน้ำเหมาะกับสุนัขที่มีปัญหาภาวะข้อเสื่อม ข้ออักเสบ อ้วน สุนัขที่มีปัญหาโรคทางระบบประสาท รวมไปถึงการฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด  สุนัขสามารถว่ายน้ำได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

ช่วยให้หัวใจแข็งแรง การว่ายน้ำทำให้หายใจแรงและเร็ว ซึ่งจะทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตและโลหิตไหลเวียนดี ช่วยให้ความดันโลหิตต่ำ

กระชับกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและกระชับ การว่ายน้ำช่วยกระชับกล้ามเนื้อสำคัญ ๆ อย่าง กล้ามเนื้อขาหน้าและกล้ามเนื้อขาหลัง

ถนอมข้อต่อ ข้อดีประการหนึ่งของการว่ายน้ำคือไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บข้อต่อที่รับน้ำหนัก แม้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พละกำลังมากก็ตาม แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง

         

 

ข้อควรระวัง

1. สุนัขที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคหัวใจ  ต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพของร่างกาย จากแพทย์ทุกครั้ง

2. ระหว่างการว่ายน้ำ สุนัขต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ Pool Trainer ตลอดการว่ายน้ำ

3. สุนัขที่มีบาดแผล หรือ แผลเปิด ไม่ควรให้ว่ายน้ำ เพราะอาจมีปัญหาในเรื่องแผลติดเชื้อได้ 

 

 

Visitors: 82,420