เทคโนโลยีกายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                            

Physical Therapy And Rehabilitation

   ·         Electrical Stimulator (ES)

   ·         Interferential Stimulator (IF)

  Purpose เพื่อลดการอักเสบของกระดูกและกล้ามเนื้อ , ลดปวด

    ·         Transcutaneous Electrical NerveStimulator (TENS)
   Purpose เพื่อลดการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน

     ·         Electromuscular  Stimulator
    Purpose เพื่อกระตุ้นบริหารกล้ามเนื้อที่ฝ่อลีบให้มีขนาดใกล้เคียงปกติ และสามารถกลับมาใช้งานได้

       ·         Ultrasound
          Purpose  เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในเนื้อเยื้อ ที่เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบ ซึ่งจะเกิดความร้อนในระดับลึก ทำให้เส้นเลือดขยายตัว นำเซลล์ใหม่ๆ เข้ามาบริเวณบาดเจ็บ และเกิดความผ่อนคลายของเนื้อเยื้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมุ่งหวัง เพื่อลดการอักเสบและอาการปวด

       ·         Laser Therapy
         Purpose เป็นการใช้พลังงานแสงเลเซอร์เย็น ที่เพิ่มพลัง (ATP) ระดับเซลล์ให้ฟื้นคืนกลับมา ทำให้ลดอาการปวดและอักเสบแบบเฉียบพลัน

       ·         Therapeutic Exercise

          ·         Gym Ball

          ·         Balance Cushion

          ·         Balance Board

          ·         Cavaletti

          ·         Land Treadmill
            Purpose เพื่อเสริมสร้างกำลังของขาหน้าและขาหลัง

       ·         Hydrotherapy

          ·         Swimming Pool

          ·         Under Water Treadmill
            Purpose  เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของขาหน้าและขาหลัง ลดการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกาย


     สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง โทร (02)934-4316 

     https://www.facebook.com/PRSCFanpage

Visitors: 82,417