โรคผิวหนังบางแก้ว

สุนัขสายพันธุ์ บางแก้ว

การเลี้ยงดู  สุนัขพันธุ์บางแก้ว

การอาบน้ำ ไม่ควรอาบน้ำให้สุนัข เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพราะการอาบน้ำที่บ่อยเกินไป อาจเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังของสุนัขแห้งและเกิดอาการคัน ซึ่งแน่นอนว่าอาจเจอปัญหาโรคผิวหนังตามมา

ในขณะที่อาบน้ำ ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าหู  เพราะอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับช่องหูอักเสบได้

 โรคและวิธีการป้องกัน

·         สุนัขพันธุ์บางแก้ว ง่ายต่อการเกิดโรคไข้หัดมาก

·         สามารถติดต่อทางระบบหายใจ น้ำมูก ขี้ตา น้ำลาย โดยหายใจเข้าไปหรือ หรือจากการสัมผัสอาการของโรค 

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง โทร (02)934-4316 

https://www.facebook.com/PRSCFanpage

Visitors: 82,417