การออกกำลังกายด้วย Balance board

การออกกำลังกายด้วย Balance board

การออกกำลังกายด้วย Balance board นั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อต่อและขาข้างที่มีปัญหาให้ดีขึ้น 

ฝึกการลงน้ำหนักขาภายหลังการผ่าตัด   กระตุ้นให้สุนัขใช้ขาข้างนั้นๆได้เร็วขึ้น 


เหมาะกับสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดข้อต่อและกระดูก รวมไปถึงสุนัขที่มีปัญหาการใช้ขาจากปัญหาทางระบบประสาท

โดยสุนัขที่จะเริ่มออกกำลังกายกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นั้นต้องได้รับการแก้ไขหรือจัดการกับความเจ็บปวดมาแล้ว

และควรจะระวังในรายที่ยังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของขาข้างนั้นๆอยู่


Visitors: 82,419