การดูแลโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง

1. ไม่ควรอาบน้ำบ่อยหรือน้อยจนเกินไป 

2. ออกกำลังกายกลางแสงแดดบ้าง ในช่วงเช้า

3. สำหรับน้องแมวอาบน้ำเดือนละครั้งหรือตามสมควร

4. ดูแลเรื่องอาหารการกินให้สมดุลและเพียงพอต่อร่างกาย  

5. ดูแลความสะอาดของช่องหู ระวังน้ำเข้าหูขณะอาบน้ำ และดูแลขนในช่องหู

6. ควรใช้แชมพูยาให้เหมาะสมกับโรคผิวหนังที่เกิดขึ้น  เพราะแชมพูทั่ว ๆ ไปอาจไม่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาผิวหนัง

7. เมื่อเกิดโรคผิวหนังขึ้นกับสัตว์เลี้ยง ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรรักษาเอง ซื้อยารักษาโรคผิวหนังให้สัตว์เลี้ยงกินเอง หรือแม้กระทั่งการหยุดกินยา   (เชื้อโรคอาจดื้อยา ยาที่ใช้ไม่ถูกกับโรค ความเป็นพิษจากยาได้)  โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์  เนื่องจากรอยโรคที่เหมือนกัน  อาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน หรือรอยโรคที่ต่างกันอาจเกิดจากสาเหตุเดียวกัน


สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง โทร (02)934-4316 

https://www.facebook.com/PRSCFanpage

Visitors: 82,419