โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ในสุนัข (Osteoarthritis : OA)

โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ในสุนัข (Osteoarthritis : OA)

เป็นกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งเกิดจากความเสื่อมจากการใช้งานของข้อต่อ ซึ่งมักจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อ การเคลื่อนไหวของข้อทำได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนี้ อาจพบว่า ข้อมีลักษณะบวมหรืออักเสบ  และบางมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อ

Visitors: 82,417