โรคไขสันหลังเสื่อม (Degenerative myelopathy)


โรคไขสันหลังเสื่อม (Degenerative myelopathy)

  อาการ คือ สุนัขมีการเดินเซ ขาหลังอ่อนแรง เดินลากขา หรือเป็นอัมพาต และอาจทำให้กล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อด้านข้างของกระดูกสันหลังฝ่อลีบได้  โดยโรคนี้สามารถพบได้บ่อยในสุนัขสายพันธุ์

·         เยอรมันเชฟเฟิร์ด

·         เวลซ์-คอร์กี้

·         บ๊อกเซอร์

Visitors: 82,417