การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง (Injury to the spine)

การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง (Injury to the spine)

  อาจเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยหรือเกิดจากแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้กระดูกสันหลังนั้น เกิดการบาดเจ็บได้ เป็นเหตุให้สุนัขมีอาการเจ็บปวด ก้าวขาเดินผิดปกติ  ขาอ่อนแรง และเป็นอัมพาตได้ในที่สุด เพราะกระดูกสันหลังเป็นที่อยู่ของไขสันหลัง ซึ่งเป็นเส้นประสาทใหญ่ที่สุดของร่างกายที่ต่อโดยตรงจากสมอง เมื่อเกิดการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ทำให้ไขสันหลังที่อาศัยอยู่ในกระดูกสันหลังบาดเจ็บไปด้วย

Visitors: 82,417