Black Skin Disease หรือ Alopecia X

Black Skin Disease คือ Alopecia X

Black Skin Disease หรือ Alopecia X คือ ภาวะขนร่วงและผิวหนังมีสีเข้มจากการเพิ่มขึ้นของเม็ด สีในสุนัข ซึ่งการตรวจวินิจฉัยโรคที่ดีควรจะต้องให้สัตวแพทย์ทางโรคผิวหนังเป็นผู้ตรวจเพราะมี การตรวจเฉพาะทางหลายอย่าง เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค

สาเหตุของการเกิดอาการ

มีอาการขนร่วงเป็นสมดุลกันทั้งซ้าย-ขวา ของตัวสุนัข โดยเริ่มขากส่วนลำตัวและสะโพก แล้วจึง ค่อยๆร่วงทีละน้อยยกเว้นบริเวณหัวและขาทั้งสี่

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง

โทร (02)934-4316 

โทรศัพท์มือถือ 081-104-3344

   FACEBOOK PRSC FACEBOOK

  FACEBOOK PRSC Skin Clinic

Visitors: 82,417