ABOUT US

      Pet Rehab & Skin Center (PRS Center) หรือ "ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง" เราเชื่อมั่นว่า การให้บริการที่มุ่งในความผิดปกติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถตอบโจทย์ตามอาการที่เหมาะสมและส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่มีความ ผิดปกติในด้านนั้นๆ ได้ดี
        PRS Center เป็นที่รวบรวมสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเดียวกัน มาอยู่ด้วยกัน เช่น สัตวแพทย์ที่สนใจ ด้านโรคกระดูกและข้อ ด้านโรคทางระบบประสาท ด้านการทำกายภาพบำบัด ด้านโรคผิวหนัง และ ด้านโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง นำทีมโดยนายสัตวแพทย์นพกฤษณ์ จันทิก ที่อยู่ในวิชาชีพการสัตวแพทย์มากว่า 25 ปี
"สร้างมาตรฐานในการรักษา เพิ่มคุณค่าการให้บริการ
พัฒนางานไม่หยุดยั้ง สรรสร้างความสุขทุกชีวิต"

ศูนย์กายภาพสัตว์เลี้ยง
         มุ่งเน้นในการรักษาและดูแลคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับมนุษย์

 
ศูนย์โรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง
        
ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง มือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการตรวจภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงที่มีความปลอดภัยสูง

ด้านธาราบำบัด "การว่ายน้ำและเดินสายพานใต้น้ำ" เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทั้งในสัตว์ป่วย และสัตว์เลี้ยงที่ต้องการกา รออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เเข็งเเรง รวมถึง "Hydro Milk" การอาบแช่ตัวในน้ำที่มี ฟองออกซิเจนขนาดเล็ก ลดปัญหาโรคผิวหนัง รวมทั้งทำให้สุขภาพผิวหนังและเส้นขนดียิ่งขึ้น
    การบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และความตั้งใจในการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่สะดวกสบาย
 
"PRS Center มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้านการรักษาพยาบาล และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีที่สุดแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่มาตรฐานทางวิชาการสัตวแพทย์จะมีได้"

พันธกิจศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง (PRS Center)

- สร้างมาตรฐาน มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานบริการ มาตรฐานการทํางาน

- สร้างเสริมการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างงานบริการที่เกิดความประทับใจสูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ

- มุ่งมั่นพัฒนา เตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

- สร้างความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วย เพื่อให้มีโอกาสกลับไปใช้ขีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด รวมทั้งความสุขของเจ้าของสัตว์และบุคลากรในองค์กร

Powered by MakeWebEasy.com