คลินิกโรคกระดูกและข้อ

คลินิกโรคกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อของสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร 

  • การบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
  • โรคทางกระดูกและข้อต่างๆ เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม สะบ้าเคลื่อน เอ็นไขว้เข่าขาด  ฯลฯ
  • ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด


โดยมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่เพียงการรักษาให้หายจากโรค แต่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อ และการป้องกันโรคด้วย

คลินิกโรคระบบประสาท

สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง PRS center ให้บริการวินิจฉัย การรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อม รวมถึงการผิดปกติทางสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆโดยมุ่งเน้นในการให้บริการกายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยเครื่องมือกายภาพที่มีมาตรฐานและทันสมัย เพื่อให้สัตว์ป่วยสามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

เครื่องมือกายภาพ

Powered by MakeWebEasy.com